Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi
Bu yazı 2054 kez okundu.
← Geri

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır. İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede Risk Değerlendirmesini yapar veya yaptırır.

İşveren; İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 6 da belirtildiği gibi, risk değerlendirmesi ekibi oluşturmalı. Risk değerlendirmesi aşağıda belirtilen ekipten oluşmalıdır,

  • İşveren veya işveren vekili
  • İş güvenliği uzmanı
  • İşyeri hekimi
  • Çalışan temsilcileri
  • Destek elemanları
  • Birim temsilcileri

 

Risk değerlendirilmesi yapılırken işveren;
Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu,
Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi,
İşyerinin tertip ve düzeni,
Genç, yaşlı, engelli gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu,
hususlar dikkate alınır.

Risk değerlendirmesi sonucu işveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanı belirler.

Risk değerlendirmesi sonucu işveren;
Risklerden kaçınmak
Risklerle kaynağında mücadele etmek
İşin kişilere uygun hale getirilmesi, tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek
Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya az tehlikeli olanla değiştirmek (ikame etmek)
Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek
Çalışanlara uygun talimatlar vermek

Risk değerlendirmesi, tehlikelerin iş kazası ve meslek hastalıklarına dönüşmeden önce belirlenerek, düzeltici ve önleyici faaliyetleri hayat geçirilmek için yapılan proaktif yaklaşımlardır. Pozitifmed OSGB olarak tehlikeler tanımlanırken, çalışma ortamı gözetimi, iş kazası ve meslek hastalıkları kayıtları, işyeri bina ve eklentileri, iş ekipmanları, çalışanların tecrübeleri, kullanılan maddeler, üretim süreç teknikleri, ramak kala olay tutanakları vb. bigiler toplanarak konusunda uzman A, B, C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından, işletmeniz ve yaptığınız üretim süreçlerine özgü, farklı risk analizi yöntemleriyle çözüm önerileri sunar.

İş güvenliği, iş yerini ve çalışanı koruyup kollayan sistemli ve bilimsel çalışmalar bütünüdür. Pozitifmed OSGB'nin iş güvenliği hizmetleri aşağıda belirttiğimiz şekildedir.   Rehberlik ve danışmanlık      &nbs...
İş sağlığı, çalışanlarının işe uygunlarını belirler ve çalışanı mesleki hastalıklara karşı korur. Pozitifmed OSGB'nin iş yeri hekimliği hizmetleri aşağıda belirttiğimiz gibidir.   Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri   İş sağlığı ve güvenliği kuruluna k...
Uzmanlarınızı ayda kaç saat çalıştırmakla yükümlüsünüz? Çalışma süreleri hesaplama aracını kullanın hemen öğrenin!
OSGB “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi“ İşverenler, iş yerlerinde en az 50 işçi çalıştırılan, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek  üzere  işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulur...
Şirketinizin içinde bulunduğu tehlike sınıfını, aşağıda bulunan az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işler listelerinde bulunan faaliyet alanlarından şirketinizi en iyi ifade edeni bularak öğrenebilirsiniz. ...

Yükleniyor...

İşleminiz gerçekleştiriliyor...