İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Bu yazı 2017 kez okundu.
← Geri

İş güvenliği, iş yerini ve çalışanı koruyup kollayan sistemli ve bilimsel çalışmalar bütünüdür. Pozitifmed OSGB'nin iş güvenliği hizmetleri aşağıda belirttiğimiz şekildedir.

 •        İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitimlerin verilmesi
 •        İşyerlerinde gözetim, denetim ve bildirim sistemlerinin kurulmasına ve yönetilmesine aracılık etmek
 •        İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları çalışmalarına katılım sağlanması , kurul üyelerinin eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
 •        Yıllık çalışma planının hazırlanması, takibi ve bildirimini sağlanması
 •        İşverene, işveren vekillerine iş güvenliği ve yasal mevzuat konularında danışmanlık yapılması
 •        Alt yüklenici bulunan işletmelerde alt yüklenicilerin işletme sahasındaki iş güvenliği mevzuatlarına uygunluğunun raporlanması
 •        Risk Değerlendirme Ekibinin oluşturulmasına yardımda bulunmak; ekibin risk analizi metotları hakkında eğitiminin gerçekleştirilmesi
 •        Risk Analizi Raporunun hazırlanmasında aktif rol alınması, gerekli görüldüğü hallerde Risk Analizi Ekibine liderlik edilmesi
 •        Acil Durum Eylem Planının hazırlanması
 •        Acil Durum Ekiplerinin kurulmasına rehberlik sağlanması
 •        Sağlık Güvenlik Planı’nın hazırlanmasına rehberlik edilmesi
 •        İç yönergelerin (el kitapçığı) hazırlanması
 •        İş İzin Prosedürlerinin hazırlanması, personele bildiriminin sağlanması
 •        Çalışma talimatlarının hazırlanması
 •        İş kazası sonrasında kaza kök neden analizinin araştırılması ve raporlanması
 •        Patlamadan korunma dokümanının hazırlanması
 •        Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarının belirlenmesi, yönetmeliklerce belirtilen depolama şartlarının sağlanması için rehberlik edilmesi
 •     Kimyasal maddelerin saklama ve kullanım şartlarının belirlenmesinde rehberlik edilmesi, MSDS formlarının incelenmesi sonucunda bilgilendirme belgelerinin hazırlanması
 •        Kişisel koruyucu donanımların seçimi ve özellikleri hakkında rehberlik edilmesi, bilgi toplanması, tavsiyelerde bulunulması
 •        Kişisel Koruyucu Donanım Zimmet formunun oluşturulması, belge takibinin yapılması, kullanımının sahada denetlenmesinin sağlanması
 •       Elektrik tesisatı ile ilgili periyodik kontrollerin takibinin sağlanması, rapor sonuçları ile ilgili tavsiyelerde bulunulması
 •       Paratoner periyodik kontrollerinin takip edilmesi
 •       İş makinelerinin periyodik kontrollerinin takip edilmesi, rapor sonuçlarına göre tavsiyelerde bulunulması
 •          Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerinin takibinin yapılması ve rapor sonuçlarına göre  tavsiyelerde bulunulması
 •        Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerinin takibinin yapılması ve rapor sonuçlarına göre tavsiyelerde bulunulması
İş güvenliği, iş yerini ve çalışanı koruyup kollayan sistemli ve bilimsel çalışmalar bütünüdür. Pozitifmed OSGB'nin iş güvenliği hizmetleri aşağıda belirttiğimiz şekildedir.   Rehberlik ve danışmanlık      &nbs...
İş sağlığı, çalışanlarının işe uygunlarını belirler ve çalışanı mesleki hastalıklara karşı korur. Pozitifmed OSGB'nin iş yeri hekimliği hizmetleri aşağıda belirttiğimiz gibidir.   Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri   İş sağlığı ve güvenliği kuruluna k...
Uzmanlarınızı ayda kaç saat çalıştırmakla yükümlüsünüz? Çalışma süreleri hesaplama aracını kullanın hemen öğrenin!
OSGB “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi“ İşverenler, iş yerlerinde en az 50 işçi çalıştırılan, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek  üzere  işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulur...
Şirketinizin içinde bulunduğu tehlike sınıfını, aşağıda bulunan az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işler listelerinde bulunan faaliyet alanlarından şirketinizi en iyi ifade edeni bularak öğrenebilirsiniz. ...

Yükleniyor...

İşleminiz gerçekleştiriliyor...